MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
10.00 am
Open Gym

Open Gym

10.00 - 11.00
11.00 am
Open Gym

Open Gym

11.00 - 12.00
Open Gym

Open Gym

11.00 - 12.00
Open Gym

Open Gym

11.00 - 12.00
Open Gym

Open Gym

11.00 - 12.00
12.00 pm
Open Gym

Open Gym

12.00 - 13.00
Open Gym

Open Gym

12.00 - 13.00
Open Gym

Open Gym

12.00 - 13.00
Open Gym

Open Gym

12.00 - 13.00
13.00 pm
14.00 pm
Open Gym

Open Gym

14.00 - 15.00
15.00 pm
16.00 pm
17.00 pm
18.00 pm
19.00 pm
Open Gym

Open Gym

19.00 - 20.00
Open Gym

Open Gym

19.00 - 20.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday